Υπηρεσίες πώλησης αγροτικών προϊόντων

Ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι παραγωγοί μπορούν να αναθέσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην forAgroSales. Η υπηρεσία παρέχεται με ποσοστιαία αμοιβή στην τιμή διάθεσης της παραγωγής μόνο εφόσον υπάρξει επιτυχημένη πώληση.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους συνεργαζόμενους παραγωγούς της διαδικτυακής (on line) πώλησης μέρους της παραγωγής τους άμεσα στους καταναλωτές.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εξειδικευμένη ομάδας των συνεργατών της εταιρείας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους υφιστάμενους και νέους παραγωγούς που αφορούν:

  • τον τρόπο διαχείρισης της παραγωγής τους
  • επιχειρηματικά πλάνα νέων καλλιεργειών
  • προγράμματα – επιχορηγήσεις της καλλιέργειας

Εμπορία αγροτικών προϊόντων

Η forAgroSales δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να προχωρήσει η ίδια σε απορρόφηση της παραγωγής με βάση τις συμφωνίες που προκύπτουν.