• Η εταιρεία forAgroSales δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει με σύγχρονο και επαγγελματικό τρόπο την πορεία των αγροτικών προϊόντων από τους Έλληνες παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή.
     
  • Η forAgroSales προς την άλλη κατεύθυνση δημιουργεί αξιόπιστες σχέσεις συνεργασίας με εταιρείες απορρόφησης αγροτικών προϊόντων στις οποίες είναι σε θέση να διασφαλίσει την ομαλή ροή της προμήθειας, την ποιότητα των προϊόντων καθώς και την υποστήριξη της συνεργασίας.
  • Η ομάδα των συνεργατών της forAgroSales αποτελείται από εξειδικευμένους ανθρώπους της αγοράς με καταγεγραμμένη εμπειρία στη διαπραγμάτευση και πώληση.

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία απευθύνεται από την μία πλευρά στους Έλληνες παραγωγούς είτε μεμονωμένους είτε αυτοί ανήκουν σε μια οργανωμένη δομή συνεταιρισμού – ομάδας παραγωγών. Η ανάθεση της διαπραγμάτευσης και πώλησης των προϊόντων τους στην forAgroSales δημιουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις μια win to win σχέση η οποία μόνο όταν αποτυπώνεται σε αποτελέσματα εμπεριέχει τη συνολική αμοιβή των προσπαθειών εκατέρωθεν.
Η forAgroSales προς την άλλη κατεύθυνση δημιουργεί αξιόπιστες σχέσεις συνεργασίας με εταιρείες απορρόφησης αγροτικών προϊόντων στις οποίες είναι σε θέση να διασφαλίσει την ομαλή ροή της προμήθειας, την ποιότητα των προϊόντων καθώς και την υποστήριξη της συνεργασίας.
Η ομάδα των συνεργατών της forAgroSales αποτελείται από εξειδικευμένους ανθρώπους της αγοράς με καταγεγραμμένη εμπειρία στη διαπραγμάτευση και πώληση.